Rötskador i sommarstugan

rötskador i sommarstugan

Uppföljning av åtgärder mot rötskadorna i bjälklaget

För en tid sen blev jag kontaktad på mitt twitterkonto @klarasig_se angående det jag skrivit om upptäckten av rötskador i sommarstugan och vad jag gjorde åt det.

Renovera trossbotten som fallit ner

Renovering av trossbotten – Del II

Undvika rötskador i torpargunden

Den som kommenterade hade en del åsikter om det jag skrivit. Tyvärr så hittar jag inte de kommentarerna på Twitter nu, men jag ska försöka återskapa dem från minnet. Jag är såklart inget proffs på detta och det är bra om eventuella felaktigheter belyses tänker jag. I tillägg till detta har jag även fått ny information från min lokala färghandel.

Jag har dessutom besökt stugan vintertid och gjort en upptäckt som är bra input till er som sliter med liknande problem med rötskador i sommarstugan.

rötskador i sommarstugan

Timmerhuset på vintern

Jag har alltid velat besöka stugan under en riktig vinter, det är några meter att pulsa från en grusväg, så jag har såklart dragit mig för detta. Men nu skulle det bli av!

Genomsvett efter vandringen så stiger jag in i hallen med minusgrader. Och vid koll i matkällaren så inser jag att jag kan ha haft fel när jag skyllde rötan på stuprörsutloppet intill ventil och kvarvarande vattensamlingar.

Här ser vi isbildning på reglarna (det är de nya reglarna vi ser) kring luckans öppning. Kanske var det förklaringen till mina rötskador i sommarstugan.

rötskador i sommarstugan

Så, eventuell felaktighet nummer ett: Matkällare är möjligtvis en riskkonstruktion och stuprör vid ventil kanske inte var huvudanledningen.

Trossbotten eller blindbotten och torpargrund eller krypgrund, rötskador i sommarstugan

Det kanske inte är så überviktigt vad man kallar saker och ting, inte jämfört med rent felaktig information iallafall. Men låt oss säga att du pratar med en byggfirma eller ett fuktsaneringsbolag, då kan det ju vara fördelaktigt att använda rätt ord från början. Feedback jag fått är att jag INTE använt rätt begrepp, så låt oss kika på detta.

Trossbotten eller Blindbotten

Jag har fått kritik på att jag använt ordet trossbotten, det heter blindbotten menar vissa. Här har jag inte kunnat hitta nån skillnad, snarare att man säger “trossbotten, även kallad blindbotten”. Det vill säga ytan som är under bjälklaget. På trossbotten lägger man normalt isolering. Under trossbotten ligger krypgrunden, undersidan av ett bottenbjälklag av trä benämns alltså trossbotten/blindbotten.

Torpargrund

Konstruktionen i torpargrunder bygger på att man använder tunnare isolering och byggde den nära golvet, längre från markytan. Detta leder till en ökad möjlighet för luftgenomströmning. Isoleringen kunde typiskt bestå av sågspån, tidningspapper(!) eller annat man hade tillgång till. Under 100-tals år har olika typer av torpargrunder uppförts, somliga endast med några stenar strategiskt placerade under bärande delar, vilket innebar att luft fritt kunde svepa under hela torpargrunden. Senare så försökte man täta igen grunden med stenar eller tom stenar, kalkbruk eller cementbruk.

Krypgrund

Krypgrund är en senare konstruktion än torpargrund, som använder hela reglarnas (bjälklagets) höjd för isolering. Det som höll uppe isoleringen var till exempel asfaboard. Man byggde in hela bjälklaget i krypgrunder, till skillnad från torpargrunden, för att få bästa energibesparing. 

Eminenta lfs-web har mer information!

Felaktighet nummer två och tre: Gör eventuellt skillnad på trossbotten och blindbotten. Konstruktionen jag har i stugan är krypgrund, inget annat.

Fler ventiler eller inte?

Meningen med ventiler i husgrunden är såklart att ventilera ut luften. Marken blir kallare under vintertid och under sommaren kommer varm luft in i husgrunden och kyls ned. Det finn risk för kondens i utrymme mellan bjälklag och marken när varm uteluft kyls ned mot den kallare krypgrunden eller torpargrunden. Sommarhalvåret har vi alltså en förhöjd “nedfuktningsrisk”.

En del stänger igen ventilluckor under vintern, men jag undrar om det verkligen är rätt. Det hävdar även de mycket kunniga på min lokala färghandel, och de har hittills under 20 år haft rätt om allt de rått mig till gällande mina två hus.

Vintertid (åtminstone riktig vinter som jag har där stugan är belägen) råder ett torrare klimat, och risken är väl att man stänger igen den fuktiga sommar- och höstluften i krypgrunden? Och är det verkligen bättre med 4 ventiler till, som kan transportera in fuktig luft under sommarhalvåret?

Eventuell felaktighet nummer två och tre: Fler ventiler kan ha motsatt effekt.

Kommentera och diskutera

%d bloggare gillar detta: