Undvika rötskador i torpargunden

nedfallen trossbotten

Som jag tidigare skrivit om så upptäckte jag för något år sedan stora problem med trossbottnen, golvbjälklaget och även i en halvstock. Jag har nu i omgångar arbetat med att riva upp golvet, riva ut trossbotten och gräva ur. Då jag verkligen slitit med detta och talat med flera olika hantverkare så tänkte jag bjuda på några do’s and dont’s för att undvika rötskador i torpargunden.

Trossbotten och golvbjälklag

Vi tar det från början så vi har grundförutsättningarna klara för oss. En trossbotten är helt enkelt ett utrymme som befinner sig ovanför marken och mellan golvbjälkarna. Kallas också blindbotten. Golvbjälklag är det nedersta bjälklaget i till exempel en timmerstuga på torpargrund. Själva innergolvet ligger på golvbjälklaget. Kallas också bottenbjälklag. I mitt fall är det en uteluftsventilerad krypgrund/konstruktion.

bjälklag
Bjälklag, bild från Wikipedia

Problem med fukt och röta i trossbotten och bjälklag i krypgrund

I inlägg Renovera trossbotten som fallit ner och Renovering av trossbotten II så har jag beskrivit eländet. Röta i trossbotten, den hade rasat ner, bjälkarna var angripna, en halvstock likaså och bärlinan var helt slut.

Röta i trossbotten, blindbotten i krypgrund och torpargrund

Rötskador i bjälklag är mycket vanligt. Detta beror ofta på fukt i grunden eller på vattenläckor. Det går dock att reparera detta. En torpargrund måste vara ventilerad, som i mitt fall med luckor i grunden som är till för att reglera ventilationen. Denna grundtyp kallas uteluftsventilerad grund. Det finns olika anledningar som ger upphov till fuktig luft i krypgrunden. Den fuktigare luften medför en risk att träet suger upp fukten och att det får rötskador. 

Troliga orsaker till fuktproblem i stugan

Jag har identifierat följande källor till problemen:

 1. Utkast från stuprören ledde inte bort vatten
 2. Ventilerna sitter på längssidorna, inte i hörnen
 3. Avstånd från bärlina och halvstock till marken var för litet
 4. Ingen fuktspärr mot marken
 5. Plintar till bärlina samt matkällare försvårade genomströmning av luft
 6. Skog i söderläge nära stugan hindrade möjlighet till återhämtning
 1. Bortledande av vatten. Stuprören går ut precis vid väggen OCH PRECIS VID VENTILERNA! Ajajaj.
Bortledning av vatten från grund
Temporärt åtgärdat nu

2. Ventilerna sitter på längssidorna, inte i hörnen. Ventiler ska sitta i hörnen, gärna en på var sida om respektive hörn (se även ovan bild).

fukt i krypgrund
Fuktig jord nära ett av stuprören

3. Avstånd till marken var på vissa ställen endast 7 cm. Troligen har vatten kommit in via ventiler eller under grund. Marken har blivit fuktig, rötan har börjat i halvstock i mellanvägg samt bärlina.

halvstock mellanvägg, bjälklag
Halvstock i mellanvägg, nära stuprör.

4. Man byggde inte så för 60 år sen(?), men nu ligger det byggplast mot marken.

nedfallen trossbotten

5. Låg genomströmning av luft. Plintar och matkällarkonstruktion har medfört sämre luftflöde givet den sämre placeringen av ventiler.

lufströmning torpargrund, trossbotten
Plint vid bärlina

plint vid bärlina, trossbotten
Plint vid bärlina

6. Knappast det viktigaste, men jag tror att skogen som nu är nedtagen underlättade fukt i stugan.

Följande var INTE ett problem (men kan vara det i liknande konstruktioner):

 • Lerig, fukthållande mark
 • Golv direkt mot stampad jord eller liknande
 • Kvarlämnat organiskt material under trossbotten som band fukt.
 • För tunt virke i konstruktionen
 • Vattenskada som “legat och pyrt”

Åtgärder för att förhindra nya fuktskador

Jag har konsulterat släkt och bekanta som är snickare samt haft två hantverkarfirmor på besök. Slutligen föll valet på sista firman samt en specialborrfirma. En del har jag gjort själv, annat har hantverkare utfört.

Trossbotten – hur du skyddar ditt träbjälklag i din krypgrund

Grävt ur främst under bärlina, kring matkällare samt under halvstocken. Många kärror, hinkar och nävar blev det! Grävt bort det numer jordliknande materialet vid stuprör samt åtgärder för att leda bort vatten. Fyllt på med morän/grus (så som det en gång var). Byggplast täcker nu mot marken under hela stugan. Alla bjälkar som varit skadade har antingen “tagits ur” och lagats, andra är helt utbytta. Helt ny bärlina – Den behövs inte för lasten, bjälkarna är på 7 tum, men för att motverka svikt. Halvstocken i mellanväggen är urtagen och nytt fräscht material är infogat, halvstock även lyft. Ny trossbotten med oljehärdade trossbottenskivor. Ny isolering (såklart).

Golvbjälkar, isolering
Nya bjälkar och ny isolering

Det finns även 8 nya ventiler i hörnen för maximal luftströmning. Dränering ska grävas ner också. Allt detta hoppas jag ska undvika rötskador i torpargunden i framtiden.

Nya ventiler
Nya ventiler

Tips till dig som upptäckt liknande problem

Om man råkar ut för en fuktskada är det viktigt att på ett korrekt sätt utreda omfattningen. Det kan se ut som om en fuktskada är mindre omfattande än vad den egentligen är. I mitt fall var det defintivt så.

Fukt i ett bjälklag leder nästan alltid till lukt, mögel och ofta även till röta.

Undvika rötskador i torpargunden

Förebygg med följande åtgärder: Sänk marknivån runt huset, led bort takvattnet och dränera. Se till att marken lutar från huset inte mot. Lägg dränering en bit ifrån huset, 0,5-1 meter, för att undvika sättningar. Glöm inte ventilerna! De går ju ofta att sätta dit utan att behöva ta upp golvet.

Var inte tidsoptimist. Det tar mycket längre tid än vad man tror. Jag kommer ihåg att jag frågade en snickarsläkting om min fixlista var komplett. -Vad har jag glömt? -Tålamod, var svaret.

Ta gärna av släkt och vänner. Det är lätt att gå in i väggen.

Ha andningsskydd åtminstone. Jag hostade flera dagar efter Den stora utgrävningen.

Släng kläderna du jobbat i, om inte annat för att de luktar fan. Duscha noga direkt efter arbetet.

Källor och inspiration:

https://www.slojdochbyggnadsvard.se/kunskap-och-fakta/hus-i-vast/helgerod—dubbelhus-1900/KonstruktionHelgerod/

https://www.lfs-web.se/torpargrund-krypgrund-renovering.htm

Kommentera och diskutera

%d bloggare gillar detta: